Школски одбор

Из реда запослених

  1. Ксенија Чонић
  2. Татјана Кесић
  3. Радмила Батак

Из реда савета родитеља

  1. Светлана Лукач
  2. Стевица Бањеглав
  3. Ђурица Танчић

Из реда локалне самоуправе

  1. Надежда Маринковић
  2. Милка Мрђа
  3. Душан Тркуља