ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН БР. 2/2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА-КРЕЧЕЊЕ ЗИДОВА, ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА У ШКОЛИ У О.Ш. «СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА» У НОВИМ КАРЛОВЦИМ, ЈН БР. 2/2019.